Νέα

Ανακλήσεις

Ανάκληση Impreza (τύπος G3, περιόδου 2007-2009) και Legacy (τύπος BL/BP, περιόδου 2004-2009) για αντικατάσταση της καλωδίωσης αντλίας καυσίμου

Jul 13, 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:
Ανάκληση αυτοκινήτων SUBARU Impreza (G3, περιόδου 2007 – 2009) και SUBARU Legacy (BL/BP, περιόδου 2004-2009) για αντικατάσταση της καλωδίωσης αντλίας καυσίμου με νέα βελτιωμένη

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε. εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων SUBARU Impreza (G3, περιόδου 2007 – 2009) και SUBARU Legacy (BL/BP, περιόδου 2004-2009) για αντικατάσταση της καλωδίωσης αντλίας καυσίμου με νέα βελτιωμένη.

Η ανάκληση στην ελληνική αγορά αφορά συνολικά σε 1894 οχήματα, στα οποία ο ακροδέκτης της φίσας της καλωδίωσης της αντλίας καυσίμου ενδέχεται να θερμανθεί / καταστραφεί και να οδηγήσει σε μη λειτουργία της αντλίας καυσίμου.

Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Subaru της εταιρείας ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε. (http://subaru.net.gr/dealers.html) για να γίνει αντικατάσταση της καλωδίωσης αντλίας καυσίμου με νέα βελτιωμένη, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούνται οι κάτοχοι να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε. στο τηλ. 210 3423000 από 09.00 - 17.00 καθημερινά.