Νέα

Ανακλήσεις

Ανάκληση αυτοκινήτων Impreza / XV (G5) περιόδου 2017 – 2019 για σωληνάκια φρένων

Jun 10, 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:
Ανάκληση αυτοκινήτων Impreza / XV (G5) περιόδου 2017 – 2019 για σωληνάκια φρένων

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε. εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων SUBARU Impreza / XV (G5) περιόδου 2017 – 2019 για σωληνάκια φρένων.

Η ανάκληση στην ελληνική αγορά αφορά συνολικά σε 12 οχήματα. Στα εμπλεκόμενα οχήματα ενδέχεται, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση του κατασκευαστή, το υγρό φρένων να προκαλέσει διόγκωση στον εύκαμπτο σωλήνα φρένων.

Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Subaru της εταιρείας ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε. (http://subaru.net.gr/dealers.html) για να γίνει o απαραίτητος έλεγχος και οι σχετικές εργασίες χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούνται οι κάτοχοι να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε. στο τηλ. 210 3423000 από 09.00 - 17.00 καθημερινά.