Νέα

Jul 17, 2019

Ανακλήσεις

Ανάκληση αυτοκινήτων Subaru: Impreza (τύποι G3 και G4), WRX STi (τύπος G3), XV (τύπος G4) και Forester (τύπος SJ) για αντικατάσταση του διακόπτη φώτων φρένων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ
Ανάκληση αυτοκινήτων Subaru για αντικατάσταση του διακόπτη φώτων φρένων στα μοντέλα:
Impreza - τύποι G3 περιόδου 2008-2014 και G4 περιόδου 2012-2016
WRX STi - τύπος G3 περιόδου 2008-2014
XV - τύπος G4 περιόδου 2012-2016
FORESTER - τύπος SJ περιόδου 2013-2015 

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σχετικά με εκτέλεση προγράμματος ανάκλησης αυτοκινήτων SUBARU Impreza (τύποι G3 περιόδου 2008-2014 και G4 περιόδου 2012-2016), WRX STi (τύπος G3 περιόδου 2008-2014), XV (τύπος G4 περιόδου 2012-2016) και Forester (τύπος SJ περιόδου 2013-2015) για αντικατάσταση του διακόπτη φώτων φρένων, από την εταιρεία ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε. πληροφορούμε τους καταναλωτές τα εξής:

Η ανάκληση στην ελληνική αγορά αφορά συνολικά σε 204 οχήματα. Το αέριο σιλικόνης, που εισάγεται ενδεχομένως στο όχημα μέσω ποικιλίας καταναλωτικών αγαθών, μπορεί να εισχωρήσει στο περίβλημα του διακόπτη φώτων φρένων και να οδηγήσει σε αστοχία αγωγιμότητας με αποτέλεσμα η προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία του VDC να ανάβει και τα φώτα φρένων να μην ανάβουν.

Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Subaru της εταιρείας ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε. (http://subaru.net.gr/dealers.html) για να γίνει αντικατάσταση του διακόπτη φώτων φρένων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.


Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούνται οι κάτοχοι να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε. στο τηλ. 210 6803390 από 09.00 - 17.00 καθημερινά.