Νέα

Dec 3, 2018

Δελτία Τύπου

H SUBARU για το περιβάλλον

Η Subaru πρόκειται να εγκαταστήσει το μεγαλύτερο αναλογικά φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ενέργειας στο εργοστάσιό της παραγωγής κινητήρων και κιβωτίων στη Gunma της Ιαπωνίας.

Πρόκειται για μία από τις περιβαλλοντικές προσπάθειες του Ομίλου Subaru για σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 μέχρι το 2030
 
 
Η Subaru Corporation παρουσίασε το σχέδιό της να εγκαταστήσει το μεγαλύτερο αναλογικά φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιαπωνία*1 στο εργοστάσιο της Gunma Oizumi της εταιρείας, όπου κατασκευάζονται κιβώτια και κινητήρες Boxer. Η εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνία με την Japan Facility Solutions, Inc., η οποία θα εγκαταστήσει και θα διαχειριστεί το σύστημα.
 
Η εγκατάσταση προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί και να αρχίσει να λειτουργεί έως τον Μάρτιο του 2020. Το σύστημα θα έχει ισχύ 5MW για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο (για ετήσια παραγωγή 5.000 MWh/έτος). Η νέα εγκατάσταση αναμένεται να επιφέρει μείωση περίπου 2.370 τόνων CO2 ανά έτος*2, που ισοδυναμεί με περίπου 2% των συνολικών ετήσιων εκπομπών CO2 στο εργοστάσιο της Gunma Oizumi.
 
Οι Περιβαλλοντικές Πολιτικές της Subaru*3, που αναθεωρήθηκαν το 2017, περιγράφουν “τις προσπάθειες της εταιρείας μας να μειώσει τις εκπομπές CO2 σε όλες τις δραστηριότητές μας. Με βάση αυτές τις πολιτικές, προχωράμε προς την επίτευξη του στόχου μας να μειώσουμε μέχρι το 2030*5 τις άμεσες εκπομπές CO2 του Ομίλου Subaru*4 έως 30% κάτω από τα επίπεδα του 2016*5 (βάσει συνολικού όγκου εκπομπών). Η εγκατάσταση αυτής της νέας φωτοβολταϊκής μονάδας παραγωγής ενέργειας είναι η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία για την επίτευξη αυτού του στόχου.”
 
Προωθώντας τις περιβαλλοντικές προσπάθειες στα εργοστάσια παραγωγής της, η Subaru στοχεύει να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας χαμηλών εκπομπών CO2 και στην επιδίωξη προστασίας του περιβάλλοντος στις περιοχές και τις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται. Η εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 με στόχο την επίτευξη της βιώσιμης κοινωνίας που προβλέπεται στις Περιβαλλοντικές Πολιτικές της Subaru.


 
*1 Βασισμένο σε μελέτη της Japan Facility Solutions, Inc. 
*2 Υπολογισμένο με χρήση του παράγοντα εκπομπών CO2 από την Tepco Energy Partner, Inc. για το έτος FY2016 (0,474 kg-CO2/kWh) 
*3 Πολιτικές Προστασίας Περιβάλλοντος Subaru: https://www.subaru.co.jp/en/outline/vision.html#EP 
*4 Εκπομπές CO2 από το σύνολο των εγκαταστάσεων του Ομίλου Subaru (Scope 1 & 2) 
*5 FY2016: Λήξη Οικον. Έτους 31 Μαρτίου 2017. FY2030: Λήξη Οικον. Έτους 31 Μαρτίου 2031.