Νέα

Jan 28, 2018

Ανακλήσεις

Ανάκληση αυτοκινήτων SUBARU Legacy (τύπος ΒL/ΒP) και SUBARU Tribeca (τύπος WX)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΘΕΜΑ: Ανάκληση αυτοκινήτων SUBARU Legacy (τύπος ΒL/ΒP) μοντέλων 2004 - 2009 και SUBARU Tribeca (τύπος WX) για αντικατάσταση του αναφλεκτήρα του αερόσακου συνοδηγού 
 

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σχετικά με εκτέλεση προγράμματος ανάκλησης αυτοκινήτων SUBARU Legacy (τύπος ΒL/ΒP) μοντέλων 2004 - 2009 και SUBARU Tribeca (τύπος WX) για αντικατάσταση του αναφλεκτήρα του αερόσακου συνοδηγού, από την εταιρεία ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε. πληροφορούμε τους καταναλωτές τα εξής:

 
Η ανάκληση αφορά σε οχήματα SUBARU Legacy (τύπος ΒL/ΒP) ετών περιόδου 2004 – 2009 (Legacy) και SUBARU Tribeca (τύπος WX) στα οποία ενδέχεται , σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση του προμηθευτή αερόσακων, το σύστημα πυροκροτητή - εκτόνωσης του αερόσακου συνοδηγού να μην λειτουργήσει βάσει των προδιαγραφών και ο εμπρόσθιος αερόσακος συνοδηγού να διαρραγεί προκαλώντας ενδεχομένως σοβαρό τραυματισμό.


Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.


Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Subaru της εταιρείας ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.


Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούνται οι κάτοχοι να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε. στο 210 6803390 από 09.00 - 17.00 καθημερινά.