Τεχνολογια:Περιβαλλον

Δραστηριότητες για το Περιβάλλον

Κατασκευάζουμε οχήματα λαμβάνοντας υπόψη μας
και την προστασία του περιβάλλοντος

Η κατασκευή αυτοκινήτων απαιτεί τεράστια ποσότητα ενέργειας και πόρων.
Η Subaru πιστεύει ότι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή οχημάτων είναι αποκλειστική ευθύνη των κατασκευαστών οχημάτων.